انجیل به زبان ساده

به اندازه کافی برای فردا (ایلیا قسمت ۱)
به اندازه کافی برای فردا (ایلیا قسمت ۱)
davood

115 مشاهده 13 اردیبهشت 1400

ادعا کردن (ایلیا قسمت ۲)
ادعا کردن (ایلیا قسمت ۲)
davood

117 مشاهده 13 اردیبهشت 1400

تشویق کردن (ایلیا قسمت ۳)
تشویق کردن (ایلیا قسمت ۳)
davood

116 مشاهده 13 اردیبهشت 1400

طمع کردن (ایلیا قسمت ۴)
طمع کردن (ایلیا قسمت ۴)
davood

119 مشاهده 13 اردیبهشت 1400

الفبای مسیحیت
HD
2:30:00
الفبای مسیحیت
davood

273 مشاهده 5 بهمن 1398